Friday, January 15, 2010

KELAB OLAHRAGA SMKBJP(A)

KELAB OLAHRAGA SMKBJP(A)

1. Latar belakang

Pasukan Olahraga SMKBPJ(A) telah menunjukkan peningkatan prestasi tempoh 2 tahun kebelakangan ini. Hasil latihan secara intensif, semangat dan komitmen pelajar serta guru yang berdedikasi berjaya membentuk pasukan yang mantap dan digeruni di kalangan lawan khususnya di peringkat Daerah Petaling Perdana. Sejajar dengan itu, maka banyak aktiviti telah dirancang untuk meningkatkan mutu dan prestasi olahraga sekolah ini.

2. Rasional

Sukan ini merupakan sukan yang agak menarik dan diminati ramai. Pada masa sekarang minat orang ramai terhadap sukan memang tidak boleh dinafikan lagi. Tidak kira sama ada sukan ini dipertandingkan di peringkat sekolah, daerah, negeri, negara ataupun antarabangsa. Justeru itu, pihak sekolah mengambil peluang ini bagi meningkatkan mutu sukan olahraga sekolah.

3. Obiektif
Antara objektif yang telah digariskan untuk dicapai melalui aktiviti yang dirancang ialah :-

a. Mengharumkan nama sekolah diperingkat daerah Petaling Perdana dan Selangor
b. Memberi pendedahan kepada atlet tentang teknik permainan yang bermutu
c. Atlet menceburi sesuatu sukan kerana rasa bertanggungjawab, kebanggaan,semangat
kesukanan dan kesetiaannya kepada diri sendiri.
d. Meningkatkan mutu atlet di peringkat MSSD
e. Atlet bertanding untuk membuktikan atau menilai kebolehan dirinya sendiri.
f. Mencungkil bakat-bakat baru.

4. Matlamat

Antara matlamat utama pasukan olahraga ialah:
Menunjukkan peningkatan prestasi di peringkat MSSD Petaling Perdana .

5. Perancangan
5.1 Sasaran
* Semua pelajar-pelajar yang berbakat dan mempunyai minat yang mendalam dalam
sukan ini dari peralihan hingga tingkatan 5 .
* Penambahan peralatan sukan yang sesuai.

5.2 Jadual Perlaksanaan
Latihan olahraga akan dijalankan 2 kali seminggu iaitu pada bulan Januari hingga Mac iaitu:

Hari Khamis dan Jumaat
Jam 3.00 petang - 5.00 petang

6. Pelaksanaan
6.1 Pemantauan
Guru Penasihat sentiasa memantau perjalanan permainan ini.
P.K Kokurikulim sentiasa memberikan galakan dan nasihat
6.2 Pelaporan
6.2.1 Pelaporan olehjurulatih tentang prestasi pelajar.
6.2.2.Pelaporan setiap sebelum dan selepas sukan ini dijalankan

7. RumusanDengan adanya latihan secara intensif dan berterusan di harap pasukan olahragai sekolah berjaya meningkatkan prestasi di peringkat MSSD Petaling Perdana.


Ada apa-apa pertanyaan sila hubungi:
En.Gopal-012-2031233
En.Nawi-
Pn.Yong See See-013-8451382

No comments:

Post a Comment